cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Konkurs Dzień Gier Planszowych X Wiedza Bezużyteczna

Konkurs Dzień Gier Planszowych X Wiedza Bezużyteczna

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Rebel Sp. z o.o. ul. Budowlanych 64c 80-298 Gdańsk NIP: 9571068214 REGON: 221833849.

2. Fundatorem nagród jest Dzień Gier Planszowych.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające w Polsce - nagrody wysyłamy tylko na terenie Polski.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Konkurs trwa od 10.10.2021, godz. 10:01 do 10.10.2021, godz. 22:01.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15.10.2021 w komentarzach pod postem konkursowym.

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage'a na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: fb.com/bezuzytecznapl

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod wskazanym postem fotografii przedstawiającej rozgrywkę w grę planszową/grę karcianą lub fotografii kolekcji gier planszowych lub/i karcianych wraz z krótkim tekstem opisującym co jest na zdjęciu oraz hasztagiem #dzieńgierplanszowych. Zdjęcie musi być autorstwa osoby, która bierze udział w konkursie.

10. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję zdjęcia.

11. W konkursie zostanie wyłonionych 10 zwycięzców.

12. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez administratora fanpage’a Dzień Gier Planszowych.

13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzach pod postem konkursowym, a o warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

16. Nagrodami w konkursie jest 10 gier planszowych i karcianych: 7 cudów świata, Splendor, Eksplodujące kotki dla dorosłych, Sushi roll, Pandemic Gorąca strefa, Wsiąść do pociągu Europa, Tajniacy bez cenzury, Small world of Warcraft, Drako Rycerze i Trolle, K2

17. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą lub kurierem.

18. Na wiadomość prywatną z danymi do wysyłki czekamy do 7 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu.

19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage’u.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

23. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected]

24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: Konkurs na Facebooku - Dzień Gier Planszowych x Wiedza Bezużyteczna.

25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

26. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Dzień Gier Planszowych.

27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Wiedza Bezużyteczna.

28. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

30. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Wiedza Bezużyteczna.

32. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.